My Home Vime DOWNLOAD

My Home Vime

  • Name:My Home Vime
  • Genre:Business
  • Size:43.8 MB
  • Systems:IOS
  • Version:1.5
  • Release Time:07-09-22 09:42:01

My Home Vime Introduce

Ứng dụng cung cấp các tính năng giúp cư dân và Ban quản lý tương tác trực tiếp qua thiết bị di động một cách dễ dàng và thuận tiện.

THÔNG BÁO: Nhận các thông báo, tin tức, dịch vụ nhanh chóng từ Ban quản lý.

TƯƠNG TÁC:

Gửi yêu cầu có đính kèm hình ảnh đến Ban quản lý, giúp đơn vị tiếp nhận giải quyết nhanh chóng.

Xem lịch sử xử lý của từng yêu cầu và đánh giá chất lượng dịch vụ.

THANH TOÁN:

Xem phí sử dụng dịch vụ của từng căn hộ, tòa nhà.

Thanh toán dịch vụ qua ví điện tử.

My Home Vime Screenshot